010-4700080
·
info@lexona.se
·
Mån - Fre 08:00-18:00
Kontakta oss

Tvist

judge hammer judgement court 1587300

Vi hjälper dig om du hamnat i tvist - i och utanför domstol

Tvistemål kan handla om många saker. Den vanligaste typen av tvist bygger på ett avtal mellan parterna där den ena eller båda påstås ha brutit mot avtalet. Vi jobbar med detta dagligen och ser fram emot att hjälpa och företräda dig.

Ibland är tvisten ett faktum och en lösning tycks ligga långt borta. Vi kartlägger situationen åt dig för att ge en rekommendation gällande hur tvisten ska hanteras. 

Kontakta Lexona för att erhålla processanalys och rekommendationer
Det är viktigt att så tidigt som möjligt bilda sig en uppfattning om utsikterna till framgång i tvisten. Ett tvistemål blir snabbt kostsamt och vår uppgift är att informera dig om riskerna. Vi analyserar vilka utsikterna är för framgång och utformar en anpassad strategi utifrån detta. För att minimera risken och kostnaderna åt dig hjälper vi dessutom till med att ansöka om rättsskydd hos din försäkring. Där får du i regel ersättning för merparten av dina ombudskostnader.

Tvisteprocessen

1. Insamling av information

Vi tar kontakt med dig och samlar in all information samt relevanta handlingar. Eventuellt får sakkunnig fackman involveras.

2. Inledande kontakter, rättslig analys och ansökan om rättsskydd

När vi fått de faktiska omständigheterna klara för oss gör vi en rättslig analys och framställer eller bemöter krav i förhållande till motparten. När det står klart att tvist föreligger ansöker vi om rättsskydd åt dig.

 

3. Rättsliga åtgärder

Vi vidtar erforderliga åtgärder för att bevaka din rätt oavsett om det gäller att bestrida eller göra gällande ansvar. Detta handlar typiskt sett om stämningsansökan eller svaromål vid tingsrätten. Vi går igenom processen med dig och företräder dig vid samtliga kontakter med motparten och tingsrätten.

4. Ärendets avslutande och redovisning

När ärendet gått till beslut avslutar vi ditt ärende. I samband med detta får du del av vår redovisning av den tid som nedlagts i ärendet. Redovisningen ligger till grund för faktureringen. Om rättskydd beviljats lämnar vi slutredovisning till ditt försäkringsbolag som betalar ut ersättning för vårt arvode. Vid behov sköter vi även kontakterna med motparten och tillser att du erhåller vad du har rätt till enligt beslut i ärendet.

15 min gratis kartläggning av din situation

I många situationer är man rådvill och osäker på om det är motiverat att koppla in en jurist. Vi har förståelse för detta och vill gärna hjälpa dig att kartlägga din situation och bilda dig en uppfattning om oss innan du tar ställning till om du vill gå vidare.

 

Du får gärna chatta med oss direkt på hemsidan, mejla eller ringa.

Kartläggning

Vi kartlägger din situation åt dig och rekommenderar hur du bör gå vidare i saken.

Rättsliga åtgärder

Vi bedömer utifrån underlag i ärendet vilka åtgärder som är motiverade och utför dessa åt dig.

Rättsskydd

I de flesta fall täcker din hemförsäkring det mesta av kostnaderna för att anlita oss. Vi hjälper dig med ansökan.

Varför Lexona?

Vi har utmärkt oss genom våra höga servicenivå och har nöjda kunder. Vi lämnar gärna referenser inom bygg och entreprenad på förfrågan.

Hög servicenivå

Nöjda kunder

Effektivt arbetssätt, vi tar hand om allt

Vi ansöker om rättsskydd åt dig

Vart finns Lexona?

Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö och hjälper klienter i hela landet.

Hur vet jag om jag har rättsskydd?

Om du är privatperson ingår rättskydd alltid i din hemförsäkring. Som företagare rekommenderas du starkt att ha en försäkring som innefattar rättsskydd och nästan alla bolag har detta som en del av sin försäkringslösning. Vi ansöker om att ta rättsskyddsförsäkringen i anspråk i det specifika ärendet åt dig.

 
 

Hur kan vi ha kontakt före och under ärendet?

Du når oss via mejl, chat, telefon, videomöte eller fysiskt möte.

 

Ofta ser vi det som fördelaktigt att komma ut och se arbetsområdet som tvisten rör. Då kan möte ske i samband med detta.

Behöver du hjälp med en tvist?

Vi finns här för att hjälpa dig, ring: 010-4700080

info@lexona.se
 Mon-Fri 09:00-20:00

Processvana jurister hjälper dig

Ring oss!